معماری بیونیک

معماری بیونیک,معماری بیونیک Pdf,معماری بیونیک Powerpoint,معماری بیونیک چیست,معماری بیونیک در ایران,معماری بیونیکppt,معماری بیونیک Doc,معماری بیونیک ویکیپدیا,معماری بیونیک مقاله,معماری بیونیک کتاب,تحقیق معماری بیونیک ,پروژه معماری بیونیک,دانلود معماری بیونیک|41007808|esy
زیستارشناختی یا به کارگیری اندام‌های ساختگی طبیعت جک.ای.استیل در سال1959 . علم سیستم‌هایی که شالوده و پایه تمامی سیستم‌های زنده‌اند. ابتدا: بررسی ماشین‌هایی که براساس سیستم‌های زنده طراحی و ساخته شده بودند. اکنون: از هر ...