حسابرسی عمومی برای حسابرسان فناوری اطلاعات در بحث حسابداری

مطالب دیگر:
📎تحقیق بررسی مدیریت نوین و توسعه پایدار📎تحقیق بررسی وظایف مدیریت منابع انسانی📎تحقیق شرح وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان📎تحقیق مدیریت منابع انسانی و نقش آن در سازمان📎تحقیق مفهوم مدیریت مشارکتی📎تحقیق بررسی مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی📎تحقیق مفهوم مدیریت کار و زمان📎تحقیق مفهوم مدیریت فرایند حوادث📎تحقیق مدیریت در کشور ژاپن📎تحقیق مفهوم مدیریت زمان📎تحقیق بررسی مدیریت دانش و مفاهیم آن📎تحقیق اکسپرسیونیسم در نقاشی📎تحقیق بررسی مدیریت تجارت یکپارچه ERP و مفهوم آن📎تحقیق بررسي تاثیر رابطه و همبستگي بين سبكهاي رهبري و رضايت شغلي كاركنان📎تحقیق بررسی مدیریت تغییر به همراه ترجمه📎تحقیق بررس مدیریت تولید و مفاهیم آن📎تحقیق مدیریت پیمان و جایگاه آن در نظام مبتنی بر عملکرد📎تحقیق آشنايي مقدماتي با استانداردهاي مديريت پروژه و استاندارد📎تحقیق بررسی مدیریت بهره وری و مفاهیم آن📎تحقیق بررسی مدیریت برنامه ریزی و تعاریف آن
حسابداری ،, حسابرسی , ، فناوری اطلاعات ،, سیستم حسابداری|41007817|esy
چکیده حسابرسان جدید فناوری اطلاعات به‌طور معمول با چهار نوع‌ چالش الزامات منحصر به فرد شغلی،محیط فعلی(جاری)کاری، برداشت از حسابرسی‌ در کل و از حسابرسان‌ فناوری اطلاعات فاقد تجربه به معنای خاص،و برداشت جامعه از حسابرسان جدید فناوری...